THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 4294375
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 6/21/2017 10:18:50 PM

KẾ HOẠCH NĂM HỌC


Kế hoạch năm học tổ THCS năm học 2017-2018

Kế hoạch BDTX tổ THCS 2017-2018 

Báo cáo sơ kết tổ THCS học kì 1 năm học 2017-2018


 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

 KẾ HOẠCH TUẦN


 

Tuần 1

 (Từ 21/8  đến 27/8   năm 2017)

Tuần 20

(Từ 15 đến 20/1 năm 2018)

Chuyên đề 3. Dạy học tăng cường vận dụng thực tiễn và tích hợp liên môn

Tuần 2

 (Từ 28/8 đến 3/9 năm 2017)

Mẫu phân loại HSYK

Tuần 21

(Từ  22 đến 29/1 năm 2018)

Tuần 3

 (Từ 4/9 đến 10/9 năm 2017)

Tuần 22

(Từ  29/1  đến 4/2 năm 2018)

Tuần 4

 (Từ 11 đến 17/9 năm 2017)

Tuần 23

(Từ 5 đến 11/2 năm 2018)

Tuần 5

 (Từ 18 đến 24/9 năm 2017)

Tuần 24

(Từ   đến   năm 2018)

Tuần 6

 (Từ 25/9 đến 1/10 năm 2017)

(Mẫu báo cáo giáo viên theo tháng)

Tuần 25

(Từ 19/2 đến 25/2  năm 2018)

Tuần 7

 (Từ 2 đến 8/10 năm 2017)

Tuần 26

(Từ 26/2  đến 4/3 năm 2018)

Tuần 26'

(Từ 5/3 đến 11/3 năm 2018)

Tuần 8

 (Từ 9 đến 15/10 năm 2017)

Tuần 27

(Từ 12 đến 18/3 năm 2018)

Tuần 9

 (Từ 16/10 đến 22/10 năm 2017)

Tuần 28

(Từ 19 đến 25/3 năm 2018)

Tuần 10

 (Từ  23 đến 29 năm 2017)

Tuần 29

(Từ 26/3  đến 1/4 năm 2018)

Tuần 11

 (Từ 30/10 đến 5/11 năm 2017)

Tuần 30

(Từ  2/4 đến 8/4 năm 2018)

Tuần 12

 (Từ 6 đến 12/11 năm 2017)

Tuần 31

(Từ  9/4 đến 16/4 năm 2018)

Tuần 13

 (Từ 13 đến 19/11 năm 2017)

Tuần 32

(Từ 16/4 đến 22/4  năm 2018)

Tuần 14

 (Từ 20  đến 26/11 năm 2017)

Tuần 33

(Từ 23  đến 29/4 năm 2018)

Tuần 15

(Từ  27/11 đến 3/12 năm 2017)

Tuần 34

(Từ 30/4  đến 6/5 năm 2018)

Tuần 16

(Từ 4 đến 10/12 năm 2017)

Tuần 35

(Từ 7 đến 14/5  năm 2018)

Tuần 17

(Từ 11 đến 17/12 năm 2017)

Tuần 36

(Từ 15  đến  21/5  năm 2018)

Tuần 18

(Từ 18 đến 24/12 năm 2017)

Tuần 37

(Từ 21  đến 27/5 năm 2018)

Tuần 18'

(Từ 25 đến 31/12 năm 2017)

Biểu mẫu tập hợp

HỌC KÌ II

Tuần 19

(Từ 8/1 đến 16/1 năm 2018)

KH trong hè

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thanh Hiển
Nguyễn Thanh Hiển
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TH VÀ THCS LÂM THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3704987 * Email: lamthuy@lethuy.edu.vn